Henvisning til psykolog med tilskud ved lægehenvisning
fra klinikken

Tilskud til hjælp fra psykolog

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt
  invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre
  for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på
  henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder
  let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Hvor stort er tilskuddet? 

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter
anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for
psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få
tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis
psykologbehandling, hvis du er henvist med angst og depression.

Nedenstående link til psykolog i Frederiksberg Kommune:

Find
behandler – sundhed.dk

Nedenstående link til psykolog i Københavns kommune:

Find
behandler – sundhed.dk