Børnevaccinations programmet

Vaccinationsprogrammet ændrer sig løbende. Det nyeste opdaterede ses på sundhedsstyrelses hjemmeside: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/boernevaccinationsprogrammet

Vaccination ved 3 mdr., 15 mdr. og 12 år gives af personalet.
Øvrige forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer
(5 uger, 5 mdr., 1, 2, 3, 4 og 5 år) foregår hos lægen. Husk at beregne 10 min., til observation af barnet i venteværelset, efter vaccination.

Børneundersøgelser

Børn tilbydes forebyggende undersøgelse i alderen 5 uger, 5 mdr., 1, 2, 3, 4 og 5 år. Ved børneundersøgelsen bliver dit barn blandt andet blive målt og vejet, og lægen vurderer om barnet har nået milepæle og er i trivsel ift. sin alder.

Book tiden i barnets navn og cpr nr.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.