Du skal selv bestille tid, bestil tiden i god tid, og på et tidspunkt hvor dit barn ikke er træt .
Husk at beregne 10 min til observation af barnet i venteværelset efter vaccination.

Vaccination ved 3 mdr., 15 mdr. og 12 år gives af personalet.
Øvrige forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer
(5 uger, 5 mdr., 1, 2, 3, 4 og 5 år) foregår hos lægen.

Børneundersøgelser

Børn i Danmark skal iht sundhedsloven tilbydes forebyggende
børneundersøgelser i alderen 0-5 år ((5
uger, 5 mdr., 1, 2, 3, 4 og 5 år). Ved børneundersøgelsen vil dit barn
blandt andet blive målt og vejet, lægen vil vurdere om barnet har nået milepæle
og er i trivsel ift sin alder mm.

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet ændrer sig løbende, det nyeste
opdaterede ses på sundhedsstyrelses hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/boernevaccinationsprogrammet

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte
os.