Du skal udfylde første del af attest til kørekort. Gå på borger.dk – lægeattest -kørekort. Book tid til kørekortskonsultation. Attesten koster kr. 400,- + moms, i alt kr. 500,-. Betales på mobilpay.

Ved brug af briller eller kontaktlinser skal synsstyrken oplyses, hvis den er større end +/- 8. Synet bliver undersøgt både med og uden briller/kontaktlinser.

Hvis du har sukkersyge, skal der evt. udfyldes et ekstra skema.

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), gælder i 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Er du i tvivl om, du pga helbredsmæssige problemer, må køre skal du tale med lægen.

Tjek om din medicinering gør at du ikke må køre bil: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/trafikfarlig-medicin/liste-over-trafikfarlige-laegemidler/