Ved brug af briller eller kontaktlinser skal
synsstyrken oplyses, hvis den er større end +/- 8. Synet bliver undersøgt både
med og uden briller/kontaktlinser.

Hvis du har sukkersyge, skal der evt. udfyldes et
extra skema.

Attesten koster kr. 400,- + moms, i alt kr. 500,-.

Du skal udfylde attesten inden konsultation – Hent
attest: link

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil,
motorcykel, stor knallert mv.), gælder i 15 år, medmindre kørekortet er
begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat
forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge
en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe
1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat,
skal du indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af
kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de
hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest
ved fornyelse af kørekort.

Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til
Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker det fornyet.

Spørg lægen om du skal eller bør ophøre med at køre
bil pga. helbredet – hvis du er i tvivl.  Det er altid dit eget
ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis.

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil
på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/trafikfarlig-medicin/liste-over-trafikfarlige-laegemidler/