Information om tolkegebyr

Efter en lovændring i 2018 skal borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, betale for brug af tolk ved konsultation i klinikken. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk. Gebyret på ca 350 kr for tolkebistand i klinikken, ca 200 ved videotolk; opkræves af regionen.

Børn er fritaget for gebyr, ligesom borgere fra det tyske mindretal, Færøerne og Grønland.

Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, midlertidigt eller varigt ikke kan tilegne sig eller tale dansk, kan efter ansøgning til regionen, fritages for gebyr.