Kroppe er forskellige og sundhed kan opnås uanset kropsvægt. I vores klinik ønsker vi at fokusere på sund livsførelse, ikke vægt; denne tilgang kaldes vægtneutral sundhed. https://vaegtneutralsundhed.dk/om/

I vægtneutral sundhed bruger man ikke betegnelser som “overvægtig”, “undervægtig” eller “normalvægtig”, fordi tilgangen ikke anerkender, at der er en vægtklasse, som er mere rigtig end andre.

Vi ved at slankekure sjældent bidrager til varigt vægttab og fordi de statistikker, der peger på en sammenhæng mellem højt BMI og f.eks. risikoen for hjerte-kar-sygdomme, ikke er renset for effekten af de skader, yo-yo-vægt og slankekure, har på bl.a. vores forbrænding og evne til at reagere på kroppens sult- og mæthedssignaler samt stress og mentale sundhedsrisici som depression, som vægtstigmatisering kan føre med sig.

Sundhedsstyrelsen arbejder fortsat ud fra en overbevisning om, at et varigt vægttab er muligt og sundt. Vi ved at slankemedicinen Wegovy kan give vægttab, lægen kan ordinere det, hvis du opfylder Sundhedsstyrelsens krav. Medicinen er dyr, ca. 27.000 kr. pr mdr. Der gives ikke tilskud. 15% har ikke effekt af medicinen, andre kan have et vægttab mellem 10-15% af kropsvægten når kalorie reduktion kombineres med motion. Vi ved at dette medicinhjulpne vægttab for nogen sygdomsgrupper forebygger forværring af sygdom, men vi ved ikke om det forebygger sygdom hos raske.

Vi ved at når man ophører med medicinen, tager man på igen, og ved fortsat behandling ses også stigning i vægten. Vi ved at når man går på slankekur, ”skyder vores indre sulttermostat” oftest over målet og man ender i stedet med en vægtøgning; vi kender ikke til reguleringen, efter ophør med Wegovy; ej heller hvordan vægtudviklingen vil være efter årelang behandling.