Samtaler

Alle faste læger i klinikken tilbyder samtaleforløb på max 7 gange.

Er du ung og mellem 18 og 25 år kan du få gratis psykologbehandling i kommunen: Kontakt åben rådgivning 38213838.

Henvisning til psykolog med tilskud.

Opfylder du krav til lægehenvisning til psykolog ydes 60 % tilskud: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år (under 24 år gratis)
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år (under 24 år gratis).

Der tilbydes max 12 konsultationer. Ved depression og angst, kan du genhenvises.

Nedenstående link til psykolog i Frederiksberg Kommune:

Find
behandler – sundhed.dk

Nedenstående link til psykolog i Københavns kommune:

Find
behandler – sundhed.dk