Fravær og lukkeperioder:

Klinikken er ikke lukket i sommerferien, men læger og
personale har fri på skift.

Sygebesøg ring mellem 8-9.

Hvis du ikke kommer på gaden og har akut opstået
sygdom, kører vi sygebesøg. Der vil også være mulighed for at du bliver tilset
af kommunens akutsygeplejersker først.

Har du kronisk sygdom og er >75 er der mulighed for
et årligt besøg, kontakt os desuden hvis du har været indlagt.

Henvisninger (se Henvisning til speciallæger)

Henvisning til speciallæge, fysioterapeut mm foregår efter lægelig vurdering dvs. book en tid til konsultation. Henvisningen lægges på ”henvisningshotellet” og du skal selv bestille tid hos speciallæge. Speciallægen henter selv henvisningen ned fra ”henvisningshotellet”.
Du kan selv se at henvisningen er klar på ”min læge appen”.

Sundhedskort: Husk at medbringe dit sundhedskort, også dit barns. Eller download sundhedskort appen på din telefon: App Store, Google Play
Hvis du har mistet dit sygesikringskort, kontakt din kommune: Nyt sundhedskort Skan dit sundhedskort på velkomstterminalen, før du tager plads i venteværelset. Der lyder 2 pip; så kan vi se at du er ankommet.

Databeskyttelse se dokument 3. privatlivspolitik

Priser for ydelser uden for
sygesikringen

Sygemelding eller andet brev til skole uddannelsessted
  600,-

Lægeerklæring til invalideskilt 300,-

Kørekort 500,-

Vaccination uden indkaldelse, per gang 150,-

Udenlandsvaccination

Klinikken udfører ikke længere rejsevaccinationer grundet manglende
mulighed for support fra Seruminstituttet. Vi henviser til de private
klinikker. Ved evt. behov for re-vaccination, kan personalet kontaktes herom
telefonisk mellem kl. 9-12 (dog ikke tirsdage) mhp. recept til apotek.

Du betaler selv vaccinen på apoteket og medbringer denne til vaccination i
klinikken.

Konsultationen er ikke omfattet af sygesikringen og koster derfor kr. 150,-
pr. gang